Leczenie substytucyjne osób uzależnionych od opiatów

Leczenie substytucyjne osób uzależnionych od opiatów to forma terapii farmakologicznej. Substytucja inaczej podstawienie polega na podawaniu pacjentom leków opioidowych zamiast dotychczas przyjmowanej Heroiny. W Polsce dominującą formą substytucji jest podawanie Metadonu, jednak coraz większą popularność zdobywa Buprenorphina. Na świecie początki leczenia substytucyjnego datujemy na lata 20 XX wieku. W Szwajcarii ponad 90% pacjentów objętych jest leczeniem substytucyjnym, osobom uzależnionym podaje się głównie Heroinę, w Holandii 3/4 pacjentów uzależnionych otrzymuje Heroinę w trakcie leczenia substytucyjnego. W naszym kraju pierwszy program leczenia substytucyjnego otwarto w 1992 roku.

Główne cele leczenia substytucyjnego to:

  1. redukcja przyjmowania nielegalnych narkotyków
  2. poprawa stanu zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta
  3. reintegracja społeczna uzależnionych
  4. redukcja zgonów w wyniku przyjmowania opiatów
  5. ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń w tym w szczególności: HIV, HCV, HBV oraz gruźlicy i innych zakażeń przenoszonych drogą krwiopochodną
  6. redukcja zachowań ryzykownych
  7. redukcja zachowań kryminogennych
  8. poprawa funkcjonowania pacjenta w dziedzinach życia społecznego, osobistego, rodzinnego

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 24 Programów leczenia substytucyjnego, 17 prowadzonych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej i 7 prowadzonych w Zakładach Karnych.

Go back to top