Nasz Program leczenia substytucyjnego

W kwietniu 2010 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dromader” w Piasecznie decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymał zezwolenie na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów. Niestety Oddział mazowiecki NFZ nie chciał zakontraktować tych usług.
Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na w/w usługi postanowiliśmy otworzyć ten program.
Program leczenia substytucyjnego adresowany jest do osób uzależnionych od opioidów.
Do programu kwalifikuje pacjenta kierownik programu lub upoważniony prze niego lekarz wykonujący zadania w programie, jeżeli pacjent spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest uzależniony od opioidów
 2. ukończył 18 lat
 3. wyrazi pisemną zgodę na podjęcie leczenia w ramach programu i przestrzegania jego wymogów

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie  proszę o kontakt z kierownikiem programu

tel. +48 781 61 5050 lub mail: lekarz@medox.org.pl

Read more…

Leczenie substytucyjne osób uzależnionych od opiatów

Leczenie substytucyjne osób uzależnionych od opiatów to forma terapii farmakologicznej. Substytucja inaczej podstawienie polega na podawaniu pacjentom leków opioidowych zamiast dotychczas przyjmowanej Heroiny. W Polsce dominującą formą substytucji jest podawanie Metadonu, jednak coraz większą popularność zdobywa Buprenorphina. Na świecie początki leczenia substytucyjnego datujemy na lata 20 XX wieku. W Szwajcarii ponad 90% pacjentów objętych jest leczeniem substytucyjnym, osobom uzależnionym podaje się głównie Heroinę, w Holandii 3/4 pacjentów uzależnionych otrzymuje Heroinę w trakcie leczenia substytucyjnego. W naszym kraju pierwszy program leczenia substytucyjnego otwarto w 1992 roku.

Główne cele leczenia substytucyjnego to:

 1. redukcja przyjmowania nielegalnych narkotyków
 2. poprawa stanu zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta
 3. reintegracja społeczna uzależnionych
 4. redukcja zgonów w wyniku przyjmowania opiatów
 5. ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń w tym w szczególności: HIV, HCV, HBV oraz gruźlicy i innych zakażeń przenoszonych drogą krwiopochodną
 6. redukcja zachowań ryzykownych
 7. redukcja zachowań kryminogennych
 8. poprawa funkcjonowania pacjenta w dziedzinach życia społecznego, osobistego, rodzinnego

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 24 Programów leczenia substytucyjnego, 17 prowadzonych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej i 7 prowadzonych w Zakładach Karnych.

Go back to top